gazela

Projektowanie i budowa maszyn

<< Powrót

Manipulator do obracania korpusu silnika

Stacja automatycznego demontażu dolnej części korpusu silnika i odkładania jej po obrocie
o 180 stopni na paletę.
Stacja złożona jest z mechanicznego systemu kontroli obecności śrub w korpusie
oraz pneumatycznego manipulatora do pobierania, obracania i odkładania korpusu silnika.

teknoalfa family