gazela

Projektowanie i budowa maszyn

<< Powrót

Automatyzacja procesu obróbki nakrętki kulowej przekładni kierowniczej

Projekt i instalacja systemu transportowego pomiędzy stanowiskami obróbczymi na bazie komponentów FlexLink.

Projekt i dostawa automatycznego stanowiska znakowania laserowego kodu datamatrix
na powierzchni detali z automatyczną wizyjną weryfikacją czytelności. Stanowisko posiada stół pozycjonujący paletę z detalami w trzech osiach z wykorzystaniem serwonapędów Bosch, laser światłowodowy SIC z odciągiem oparów oraz system wizyjny Cognex. Strefa robocza wygrodzona płytami warstwowymi zabezpieczającymi przed wpływem szkodliwego promieniowania na osoby znajdujące się w obrębie stanowiska.

Projekt i dostawa trzech mobilnych stanowisk grawerowania (wybijania) kodu na powierzchni detalu przy użyciu znakowarek pneumatycznych Telesis.

teknoalfa family