gazela

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji usług z zakresu utrzymaniu ruchu maszyn
i urządzeń. Dzięki kilkudziesięcioosobowej kadrze specjalistów: elektryków, mechaników, automatyków i programistów kompleksowo realizujemy powierzane nam zadania.
Obecnie świadczymy usługi utrzymania ruchu dla firm produkcyjnych z branży lotniczej
oraz automotive.

Przedmiotem naszych działań są następujące usługi:

 • prowadzenie predykcyjnego utrzymania ruchu, którego istotą jest ciągłe monitorowanie
  i gromadzenie kluczowych parametrów maszyn w celu prognozowania potencjalnych usterek i optymalizacji procesu produkcyjnego;
 • planowanie i przeprowadzanie przeglądów maszyn, czyszczeń technicznych, remontów
  i modernizacji, przy jednoczesnym ograniczaniu działań korekcyjnych na rzecz działań prewencyjnych;
 • aktywna współpraca z klientem dla osiągnięcia maksymalnego czasu dyspozycyjności maszyn produkcyjnych przy wykorzystaniu metodologii TPM;
 • zakup i zarządzanie logistyczne częściami zamiennymi do maszyn;
 • zapewnienie bieżącej dostępności materiałów szybko zużywających się;
 • kompletowanie, aktualizacja i archiwizacja dokumentacji technicznej;
 • wsparcie dla klienta podczas uruchamiania nowych maszyn.

Dla sprawnego zarządzania działaniami związanymi z utrzymaniem ruchu wykorzystujemy systemy CMMS oraz SCADA.

Zadowolenie klienta jest zasadniczym elementem polityki rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Cel ten osiągamy poprzez profesjonalny stały serwis maszyn i urządzeń w celu zapewnienia jakości i ciągłości produkcji, redukując do minimum lub całkowicie eliminując przestoje produkcji.

teknoalfa family