Relokacja maszyn

Firma Alfa Poland posiada specjalny wydział zajmujący się wyłącznie przeniesieniami (relokacjami) maszyn oraz instalacjami linii produkcyjnych należących do klienta. Składa on się z personelu o wysokiej specjalizacji w sektorze mechanicznym, elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym, który potrafi odpowiedzieć na najróżniejsze wymagania klientów, świadcząc usługę relokacji według zasady „pod klucz”.
Nasi technicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt i oprzyrządowanie zajmują się całym procesem przeniesienia (demontaż mechaniczny, elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, pakowanie, załadunek, zabezpieczenie, transport, rozładunek, przemieszczenie wewnętrzne w zakładzie, pozycjonowanie, poziomowanie, ponowny montaż i próby działania), gwarantując klientowi końcowemu uruchomienie urządzenia w zakładzie docelowym w uzgodnionym terminie.

W przypadku konieczności wykonania prac konserwacyjnych, remontu lub retrofitu relokowanych urządzeń, firma Alfa Poland w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w sektorze remontów i automatyki maszyn, ma możliwość wykonania takich prac, montując urządzenie w nowej, uzgodnionej konfiguracji.

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja | Dział kadr | Dział handlowy
Dział techniczny | Dział produkcji

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Węglowa 59
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 488 55 00
fax. +48 33 488 55 01
alfapoland@alfapoland.pl

Siedziba administracyjna

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 9451531922