Utrzymanie ruchu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji usług z zakresu utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń. Dzięki kilkudziesięcioosobowej kadrze specjalistów: elektryków, mechaników, automatyków i programistów kompleksowo realizujemy powierzane nam zadania.

Obecnie świadczymy usługi utrzymania ruchu dla firm produkcyjnych z branży aerospace oraz automotive.

Przedmiotem naszych działań są następujące usługi:

  • prowadzenie predykcyjnego utrzymania ruchu, którego istotą jest ciągłe monitorowanie i gromadzenie danych kluczowych parametrów maszyn w celu prognozowania potencjalnych usterek i optymalizacji procesu produkcyjnego;
  • planowanie i przeprowadzanie przeglądów maszyn, czyszczeń technicznych, remontów i modernizacji, przy jednoczesnym ograniczaniu działań korekcyjnych na rzecz działań prewencyjnych;
  • aktywna współpraca z klientem dla osiągnięcia maksymalnego czasu dyspozycyjności maszyn produkcyjnych przy wykorzystaniu metodologii TPM;
  • zakup i zarządzanie logistyczne częściami zamiennymi do maszyn;
  • zapewnienie bieżącej dostępności materiałów szybko zużywających się;
  • kompletowanie, aktualizacja i archiwizacja dokumentacji technicznej;
  • wsparcie dla klienta podczas uruchamiania nowych maszyn.

Dla sprawnego zarządzania działaniami związanymi z utrzymaniem ruchu wykorzystujemy systemy CMMS oraz SCADA.

Zadowolenie klienta jest zasadniczym elementem polityki rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Stały i profesjonalny serwis maszyn i urządzeń zapewnia wysoką jakość produkcji, redukując do minimum ilość braków i przestojów.

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja | Dział kadr | Dział handlowy | Dział techniczny | Dział produkcji

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Węglowa 59
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 488 55 00
fax. +48 33 488 55 01
alfapoland@alfapoland.pl

Siedziba administracyjna

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 9451531922