Relokacja maszyn

Firma Alfa Poland dysponuje specjalnym wydziałem, który zajmuje się przeniesieniami, transportem oraz instalacjami maszyn i linii produkcyjnych. Wyspecjalizowany personel potrafi odpowiedzieć na najtrudniejsze wymagania klientów, świadcząc usługę relokacji według zasady „pod klucz”.

Nasi technicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt i oprzyrządowanie realizują proces relokacji z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa oraz standardów jakościowych, które obowiązują w zakresie powierzonych przez klienta prac.

W przypadku konieczności wykonania modyfikacji, prac konserwacyjnych, remontu lub modernizacji relokowanych urządzeń, firma Alfa Poland w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy maszyn, automatyki i robotyki ma możliwość wykonania niezbędnych prac, montując urządzenia już w nowej, uzgodnionej konfiguracji.

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja | Dział kadr | Dział handlowy | Dział techniczny | Dział produkcji

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Węglowa 59
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 488 55 00
fax. +48 33 488 55 01
alfapoland@alfapoland.pl

Siedziba administracyjna

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 9451531922