2020 – Dofinansowanie na realizację Projektu

Firma Alfa Poland Sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy, w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja | Dział kadr | Dział handlowy | Dział techniczny | Dział produkcji

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Węglowa 59
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 488 55 00
fax. +48 33 488 55 01
alfapoland@alfapoland.pl

Siedziba administracyjna

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 9451531922