Oprogramowanie CLECO

mPro Remote:
– zdalne programowanie parametrów aplikacji w sterowniku Cleco
– zdalny dostęp z komputera PC lub laptopa podłączonego poprzez sieć LAN lub Wi-Fi
– monitorowanie wyników, wprowadzanie zmian programowych oraz diagnostyka w czasie rzeczywistym

TorqueNet:
– narzędzie umożliwiające gromadzenie i analizę danych produkcyjnych
– dostęp przy pomocy przeglądarki internetowej
– dane produkcyjne wysyłane są w jedno miejsce
– krytyczne informacje produkcyjne dostępne są dla wszystkich użytkowników procesu dokręcania na linii montażowej
– łatwe porównywanie wykresów graficznych dokręceń
– powiadomienia dotyczące konserwacji okresowej narzędzi

TPS
– Tightening Parameter Server – Serwer Parametrów Dokręcania
– efektywne centralne zarządzanie aplikacjami dokręcania
– zarządzanie zmianami w czasie rzeczywistym
– archiwizacja i możliwość przywracania aplikacji

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja | Dział kadr | Dział handlowy | Dział techniczny | Dział produkcji

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Węglowa 59
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 488 55 00
fax. +48 33 488 55 01
alfapoland@alfapoland.pl

Siedziba administracyjna

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 9451531922